Kaarten voor het concert "Missen bij de koffie"
zijn te koop bij de koorleden, aan de zaal of via deze website.

Kaarten bestellen via de website:

U kunt uw naam doorgeven aan het secretariaat, waarna u het totaalbedrag overmaakt op rekeningnr.
NL82RABO 017 1776 267
o.v.v. het aantal kaarten en de naam waaronder de kaarten gereserveerd worden.
De kaarten liggen dan voor aanvang van het concert voor u klaar bij de kassa in de kerk.

 
 
 
 
 
 
 

In samenwerking met het ECOK
Zondag 24 september 2023 Muziekcentrum Enschede
Zondag 1 oktober 2023 Stadthalle Ahaus